badania naukowe

Począwszy od 2009 r. w strukturze Spółki funkcjonuje Dział Badawczo - Rozwojowy, który powstał w celu prowadzenia samodzielnych lub nadzorowania zleconych, zewnętrznych badań naukowych. Chęć ciągłego rozwoju Spółki oraz udoskonalania własnych wyrobów była powodem powołania do życia własnego zespołu badawczego. Obszarem zainteresowania szczególnie ważnym z punktu widzenia Spółki są zagadnienia związane z nanotechnologią, a przede wszystkim wykorzystanie właściwości bakteriobójczych i grzybobójczych niektórych metali rozdrobnionych do skali nano.

W trakcie wieloletnich badań prowadzonych przez liczne ośrodki naukowe wykazano, że Nano cząsteczki srebra w odpowiednim rozdrobnieniu wykazują działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.

Nanocząsteczki metali to środki biobójcze nowej generacji ponieważ:

 • w przeciwieństwie do dotychczasowych środków działają permanentnie,
 • ich produkcja jest możliwa dzięki nanotechnologii,
 • wykazują skuteczność na poziomie 99,99 %,
 • są środkami bezwonnymi na bazie wody wręcz neutralizującymi zapachy,
 • są przyjazne dla alergików,
 • składają się z cząstek srebra (lub srebra i krzemionki), które są znane medycynie jako bezpieczne dla ludzkiego organizmu,
 • przynoszą olbrzymie korzyści przy niskiej cenie zakupu,
 • chronią środowisko naturalne poprzez eliminowanie związków chloru.

Dzięki pracom badawczym wykonanym samodzielnie oraz we współpracy z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, oraz Politechniką Krakowską udało się opracować metody aplikacji nanocząsteczek srebra do polimerów: PE, LDPE, HDPE i PP.

Funkcje i właściwości polimerów:

 • Funkcja bakteriobójcza - skuteczność 99,99 %,
 • Przeźroczystość (powyżej 90 %),
 • Błyszcząca powierzchnia ,
 • Duża efektywność biobójcza przy małym stężeniu srebra,
 • Nie zmniejszone właściwości fizyczne lub lepsze,
 • Stabilność przy wysokich temperaturach - powyżej punktu topnienia,

Wyniki badań w skali laboratoryjnej udało się przenieść do skali produkcyjnej. Efektem tego są produkowane już na skalę przemysłową folie PE oraz włókniny PP modyfikowane nanocząsteczkami srebra.

Zastosowanie nowych produktów jest bardzo szerokie: począwszy od branży medycznej (jednorazowa odzież ochronna z folii PE i włókniny PP), poprzez branżę budowlaną ( folie izolacyjne do budownictwa), na branży spożywczej kończąc.

Nowe produkty Spółki zostały zbadane wg norm badawczych zaakceptowanych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

 • PN EN ISO 20645:2006 - Oznaczanie właściwości bakteriobójczych płaskich wyrobów włókienniczych,
 • ISO 22196:2007 - Plastics - Measurement of antibacterial activity on plastics surfaces.

Wyniki tych badań są pozytywne. Na stronie zamieszczamy kopie raportów z badań.