o firmie
  • o nas
  • kontakt

Adrich Vending International Sp. z o.o.

ul. Płocka 9
Ciechanów 06-400
Tel. +48 23 671 23 00 do 02
Fax. +48 23 671 23 03
Tel. Kom. +48 600 474 395


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Płońsku O/Ciechanów
68 8230 0007 3000 0564 2000 0001


Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000154155
NIP 566-14-27-732
REGON 130287883
Kapitał zakładowy 1 605 000 PLN

www.adrich.com.pl
adrich@adrich.com.pl

kontakt